Pogoji poslovanja in varovanje podatkov

O spletni trgovini
Spletno trgovino na naslovu www.histriaweb.eu upravlja Humanistično društvo za zgodovino, umetnost in kulturo Histria – Società umanistica di storia, arte e cultura Histria – Humanističko društvo za povijest, umjetnost i kulturu Histria (v nadaljevanju Histria). Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.histriaweb.eu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.Spletna trgovina www.histriaweb.eu je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Uporabnik je oseba, ki uporablja sistem, torej kupec v spletni trgovini. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine www.histriaweb.eu, pravice uporabnika ter poslovni odnos med Histria in uporabnikom (kupcem).Vsebine, ki so dostopne uporabnikom te spletne strani, so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/1995 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi. Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih je Histria.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja Histria, uporabnikom spletne strani www.histriaweb.eu ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tej spletni strani.

Varovanje osebnih podatkov
Spletno stran www.histriaweb.eu zbira informacije izključno za interne potrebe in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Histria se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika, pri čemer bodo osebni podatki uporabljeni izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. V kolikor želi kupec (uporabnik) svoje podatke urediti ali izbrisati iz seznama lahko to sporoči na e-poštni naslov: histria@histriaweb.eu ali pošlje pisni zahtevek preko pošte na naslov: Humanistično društvo Histria, II. prekomorske brigade 69, SI-6000 Koper Capodistria. Za nakup v spletni trgovini ni potrebna registracija.

Kontakt in komunikacija
Če potrebujete kakršnekoli informacije ali pomoč pri spletnem nakupu, oddaji naročil, spletni dostavi, uporabi spletne strani ali vračilu blaga, pišite na e-mail naslov: histria@histriaweb.eu ali pokličite na tel. številko +386 41 57 50 54.

Cene
Vse cene v spletni trgovini www.histriaweb.eu veljajo na dan naročila. Pridržujemo si pravico do sprememb cen brez predhodnega obvestila. Dopuščamo možnost nenamerne človeške napake. Cena posameznega izdelka velja za kom izdelka in so zapisane v evrih. Vse cene artiklov so končne: v skladu s 13. točko prvega odstvaka 42. člena ZDDV-1 davek ni obračunan. Za vse izdelke je v opisu izdelka vedno zapisano, kaj cena vsebuje in kaj je potrebno doplačati. Cene, ki so navedene na spletni strani, ne vključujejo stroškov poštnine. Stroški poštnine veljajo po ceniku Histria poštnih storitev Pošta Slovenije in so navedeni ob naročilu izdelkov v obračunu.

Kljub trudu, da se zagotovijo najbolj ažurni in točni podatki, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo Histria kupcu omogočilo odstop od nakupa, hkrati pa bo kupcu ponudilo rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med Histrio in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prvi potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Histrio, kot za kupca.

Postopek nakupa
Kupec izbere izdelek in količino izbranega izdelka. Pred oddajo naročila kupec pregleda nakupno košarico, izvede morebitne popravke ali nadaljuje z nakupom in potrdi naročilo. Po potrditvi naročila se prikaže obrazec, v katerega kupec vnese vse potrebne podatke za dostavo izdelka. Po vnosu kupec potrdi nakup. Po potrditvi nakupa spremembe niso več možne. Uporabnik po potrditvi nakupa prejme avtomatsko sporočilo o izvedenem nakupu na vnešeni e-mail naslov. V primeru, da je uporabnik izbral plačilo po predračunu, bo prejel predračun s podatki o plačilu na vnešeni e-mail naslov. Naročene izdelke Histria pošlje uporabniku preko izbranega ponudnika storitev dostave. V spletni trgovini www.histriaweb.eu je možno opraviti nakup brez ali z registracijo uporabnika (uporabnik se sam odloči). Za opravilo nakupa, je potrebno samo izpolniti točne podatke ob oddaji naročila in se na koncu nakupa strinjati s splošnimi pogoji poslovanja.

Histria lahko naročilo tudi zavrne, če ugotovi, da ga pod danimi pogoji ne more izvesti. Predhodno uporabnika/kupca o tem obvesti in navede razloge za zavrnitev naročila (seveda, če je to možno). Naročilo blaga velja kot potrditev pogodbe o nakupu. Pošiljka bo vsebovala:
– naročene izdelke,
– račun.

V primeru nakupa po predračunu naročeni izdelki ostanejo v lasti prodajalca vse do poravnave celotne kupnine s strani kupca. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je poštno podjetje Pošta Slovenije, vendar si Histria pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Prodajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe na izdelkih, nastale po izročitvi dostavni službi.

Plačilo nakupa in dostava
Plačilo naročenih izdelkov v spletni trgovini www.histriaweb.eu je možno z nakazilom na račun Histria (plačilo po predračunu) ali s plačilom preko storitve Paypal (v tem primeru si stroške plačila delita uporabnik/kupec in Histria). Dostavljalec vroči naročene izdelke naslovniku na naslov, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. Vkolikor se pošiljka ne prevzame v predpisanih rokih prevzema se ta vrne prodajalcu. Stroške morebitne nove pošiljke nosi kupec po ceni, ki jo določi prodajalec.

Stroški dostave se avtomatsko izračunajo v postopku naročanja oz. v obračunu.

Opozorilo: Pošta Slovenije pri storitvi “Odkupnina po povzetju” prejemniku dodatno zaračunava strošek odkupnine in sicer pri paketih do vrednosti 98 EUR znaša strošek odkupnine 1,05 EUR oz. pri paketih v vrednosti nad 98 EUR do 501,00 EUR 1,07 % od vrednosti paketa oz. pri paketih v vrednosti nad 501,00 EUR 5,36 EUR.

Histria ne prevzema nobene odgovornosti vkolikor stroški odkupnine ne bi ustrezali zgoraj navedenim vrednostim.

Rok odpreme naročenih izdelkov je načeloma 2-4 delovne dni. Razen, če ni drugače dogovorjeno ali je v obvestilih navedeno drugače (dopusti, povečan obseg dela, bolezni). V kolikor izdelkov ni na zalogi, Histria o tem obvesti kupca in se s kupcem dogovori o dobavnem roku. V primerih, ko Histria pravočasno in v skladu s pogodbo odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca dostave. Kupec se zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave izdelkov ali drugačnega načina dostave izdelkov, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave izdelkov, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga, vračilo plačila
Kupec ima pravico, da v 8 dneh od prejema blaga na e-naslov histria@histriaweb.eu sporoči, da odstopa od pogodbe oziroma naročila, in navede razlog za svojo odločitev.

Prejete kupljene izdelke mora nepoškodovano (razen če je blago poškodovano, ne da bi bil za to kriv kupec) in v nespremenjeni količini odposlati Histrii v 14 dneh po oddanem sporočilu, da odstopa od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelkov. Kupcu bodo opravljena plačila vrnjena takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil se vrši na pisno sporočeni TRR kupca.

Komunikacija
Histria je v stiku z uporabnikom/kupcem prek sredstev komunikacij na daljavo, razen če ne bo temu kupec izrecno nasprotoval.

Prijava na e-novice
S prijavo na e-novice uporabnik/kupec (tj. prijavitelj) soglaša, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporočil, povezanih z aktivnosti Histria na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekliče s sporočilom na e-naslov histria@histriaweb.eu.

Piškotki
Histria uporablja piškotke, s katerimi merimo obisk in izboljšujemo uporabniško izkušnjo. S temi piškotki vas ne moremo identificirati na spletu, nimamo dostopa do vašega računalnika ali vašega brskanja po spletu.

Poleg piškotkov, nujni za delovanje strani, uporabljamo še:
Google Analytics / pomaga nam spremljati obisk spletne strani / trajanje piškotka: 6 mesecev

Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. Če onemogočite piškotke, vam nekateri deli spletne strani morda ne bodo delovali pravilno (nakupovalna košarica ipd.).

Informazioni sul negozio online
Il negozio online di www.histriaweb.eu è gestito dalla Società umanistica di storia, arte e cultura Histria – Humanistično društvo za zgodovino, umetnost in kulturo Histria – Humanističko društvo za povijest, umjetnost i kulturu Histria (di seguito Histria). Le Condizioni generali del negozio online www.histriaweb.eu sono redatte in conformità con la Legge sulla protezione dei consumatori (ZVPot), la Legge sulla protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali illecite (ZVPNPP) e la Legge sulla gestione elettronica del commercio (ZEPT) nonché i codici internazionali per l’ e-commerce.Il negozio online www.histriaweb.eu è un sistema informativo progettato per presentare e vendere prodotti all’utente. L’utente è la persona che utilizza il sistema, ovvero l’acquirente nel negozio online. Le Condizioni generali riguardano il funzionamento del negozio online www.histriaweb.eu, i diritti dell’utente e il rapporto commerciale tra Histria e l’utente (cliente).Il contenuto accessibile agli utenti di questo sito è protetto come opera protetta da copyright in conformità con le disposizioni della Legge sui diritti d’autore e affini (Gazzetta ufficiale RS, 21/1995 et al.) e di altre normative vigenti. Il detentore del copyright e di tutti gli altri diritti relativi alle opere di cui sopra è Histria.

Senza l’espressa autorizzazione scritta di Histria, agli utenti del sito web www.histriaweb.eu non è consentito riprodurre, distribuire, trasmettere, riprodurre, visualizzare o divulgare pubblicamente opere protette da copyright contenute in questo sito.

Protezione dei dati personali
Il sito web www.histriaweb.eu raccoglie informazioni esclusivamente per scopi interni e in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la Legge sulla protezione dei dati personali e altre normative che disciplinano il campo della protezione dei dati personali. Histria è impegnata nella protezione duratura di tutti i dati personali dell’utente, per cui questi saranno utilizzati esclusivamente allo scopo di evadere l’ordine (invio di materiale informativo, offerte, fatture) e altre comunicazioni necessarie. In nessun caso i dati dell’utente saranno ceduti a persone non autorizzate. Se l’acquirente (utente) desidera modificare o escludere le proprie informazioni dall’elenco, può inviare richiesta all’indirizzo e-mail: histria@histriaweb.eu o inviare una richiesta scritta per posta a: Società umansitica Histria, via IIa Brigata d’oltremare 69, SI-6000 Koper Capodistria. Per gli acquisti online non è necessario essere registrati.

Contatto e comunicazione
Chi avesse bisogno di informazioni o assistenza per l’acquisto online, l’ordinazione, la consegna, l’uso del sito web o la restituzione della merce, è invitato a contattare l’indirizzo e-mail: histria@histriaweb.eu o il numero telefonico +386 41 57 50 54.

Prezzi
Tutti i prezzi inseriti nel negozio online www.histriaweb.eu sono validi nel giorno dell’ordine. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi senza preavviso. Non escludiamo la possibilità dell’errore umano. Il prezzo di ciascun prodotto è valido per quel prodotto ed è espresso in euro. Tutti i prezzi degli articoli sono definitivi: ai sensi dell’articolo 42, primo comma, punto 13, dello ZDDV-1, non viene riscossa alcun importo sul valore aggiunto (IVA). Per ciascun prodotto viene descritto il prezzo e gli eventuali costi aggiuntivi. I prezzi non includono le spese di spedizione. Le spese di spedizione sono stabiliti da Histria in base al listino prezzi dei servizi postali di Pošta Slovenije e vengono indicati al momento dell’ordine dei prodotti in fattura.

Nonostante lo sforzo di fornire informazioni quanto più aggiornate e accurate, i dati sui prezzi potrebbero risultare errati. In questo caso, o se il prezzo dell’articolo cambia durante l’elaborazione dell’ordine, Histria consentirà all’acquirente di recedere dall’acquisto, offrendo allo stesso tempo all’acquirente una soluzione di reciproca soddisfazione.

Il contratto di acquisto tra Histria e l’acquirente si reputa concluso nel momento in cui il primo conferma l’ordine. Da questo momento in poi, tutti i prezzi e gli altri termini sono fissi e si applicano sia a Histria che al cliente.

Processo di acquisto
L’acquirente sceglie il prodotto e la quantità del prodotto selezionato. Prima di effettuare l’ordine, l’acquirente controlla il carrello, apporta eventuali modifiche o procede all’acquisto e conferma l’ordine. Dopo aver confermato l’ordine, verrà visualizzato un modulo in cui l’acquirente immette tutte le informazioni necessarie per la consegna del prodotto. Dopo l’accesso, l’acquirente conferma l’acquisto. Non sono più possibili modifiche dopo la conferma dell’acquisto. Dopo aver confermato l’acquisto, l’utente riceve un messaggio automatico sull’acquisto completato all’indirizzo e-mail inserito. Nel caso in cui l’utente abbia scelto di pagare con bonifico bancario, riceverà all’indirizzo e-mail inserito una fattura proforma con le informazioni di pagamento. I prodotti ordinati vengono spediti all’utente da Histria tramite il fornitore di servizi di consegna scelto. Gli acquisti al negozio online www.histriaweb.eu possono essere effettuati anche senza la necessità di registrazione da parte dell’utente (a discrezione dell’utente). Per completare l’acquisto è necessario inserire le informazioni corrette al momento dell’ordine e accettare i termini e le condizioni generali alla fine dell’acquisto.

Histria può anche rifiutare un ordine se dovesse dimostrarsi che in specifiche circostanze non è in grado di eseguirlo. In questo caso l’utente/acquirente viene informato in anticipo possibilmente con l’indicazione dei motivi del rifiuto dell’ordine. L’ordine della merce è considerato come conferma del contratto di acquisto. La spedizione conterrà:
– i prodotti ordinati,
– la fattura.
Nel caso di un acquisto con bonifico bancario, i prodotti ordinati rimangono di proprietà del venditore fino a quando l’acquirente non ha pagato l’intero prezzo di acquisto. Il partner per la consegna dei pacchi è la Posta slovena (Pošta Slovenije), anche se Histria si riserva il diritto di scegliere un altro servizio di consegna se è in grado di evadere l’ordine in modo più efficiente.
Il venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni arrecati ai prodotti dopo la consegna al servizio di consegna.

Pagamento e consegna
Il pagamento per i prodotti ordinati nel negozio online www.histriaweb.eu è possibile con versamento su conto bancario di Histria (pagamento tramite fattura proforma) o tramite pagamento con sistema Paypal (in questo caso i costi di pagamento vengono condivisi dall’utente/acquirente e Histria). La consegna dei prodotti da parte del vettore avviene all’indirizzo di spedizione indicato dall’acquirente in fase di acquisto. Se la spedizione non viene ritirata entro il termine di consegna prescritto questa verrà restituita al venditore. Il costo di ogni eventuale nuova spedizione è a carico dell’acquirente in base ai costi stabiliti dal venditore.

I costi di spedizione vengono calcolati automaticamente nel processo di ordinazione ovvero nella ricapitolazione finale.
Nota: la Posta slovena si addebita un ulteriore commissione per il pagamento in contrassegno. Per confezioni fino a un valore di 98 EUR, il costo di rimborso è pari a 1,05 EUR, per confezioni da 98,00 EUR a 501,00 EUR i costi sono pari all’1,07% del valore della confezione, o confezioni di valore superiore a 501,00 EUR il costo è di 5,36 EUR. Histria non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i costi di rimborso non dovessero corrispondere ai valori sopra indicati.

Tempi di consegna. I prodotti ordinati vengono generalmente consegnati al vettore in 2-4 giorni lavorativi, salvo in occasioni particolari (periodi feriali, aumento del carico di lavoro, malattia) che verranno debitamente comunicati. Nel caso in cui non ci fossero prodotti in giacenza Histria informerà l’acquirente concordando i tempi di consegna. Nei casi in cui Histria consegni i prodotti al vettore in modo tempestivo e in conformità con il contratto, non è responsabile da eventuali ritardi che dovessero derivare da terzi. L’Acquirente si impegna a rinunciare a richieste di rimborso delle spese sostenute (costi dei prodotti e costi di consegna dei prodotti) che dovessero derivare dal ritardo nella consegna dei prodotti. Allo stesso modo si impegna a non ricorrere a cause civili e simili pur mantenendo tutti gli altri diritti minimi conformemente alle disposizioni degli articoli 23 e 24 della Legge sulla protezione dei consumatori.

Diritto di recesso, restituzione della merce, restituzione del pagamento
L’acquirente ha il diritto di comunicare entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce all’indirizzo histria@histriaweb.eu che si è ritirato dal contratto o dall’ordine, indicando il motivo della sua decisione.
I prodotti ricevuti devono essere restituiti integri (a meno che la merce non sia danneggiata non per colpa dell’acquirente) entro 14 giorni dalla data di comunicazione di recesso dal contratto. L’unico costo a carico dell’acquirente in relazione alla risoluzione del contratto è il costo di restituzione dei prodotti. I pagamenti verranno restituiti all’acquirente il prima possibile e comunque entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso. I rimborsi vengono effettuati tramite versamento sul c/c comunicato dall’acquirente.

Comunicazione
Histria è in contatto con l’utente/acquirente attraverso i mezzi di comunicazione a distanza, a meno che l’acquirente non si opponga a tale pratica.

Iscrizione alla newsletter
Iscrivendosi alla newsletter, l’utente/acquirente accetta che vengano utilizzate le informazioni personali fornite durante l’iscrizione alla newsletter per trasmettere messaggi relativi all’attività di Histria al suo indirizzo e-mail.
Questo consenso può essere revocato per iscritto in qualsiasi momento inviando un messaggio all’indirizzo mail histria@histriaweb.eu.

Cookies
Histria utilizza i cookies per misurare l’attività degli utenti con il fine di migliorare la loro navigazione sul sito. L’utente in alcun caso potrà essere identificato né Histria avrà accesso al computer dell’utente o alla sua navigazione sul web.
Oltre ai cookies necessari al funzionamento del sito, vengono utilizzati anche:
Google Analytics che aiuta a monitorare la visita del sito Web / durata dei cookies: 6 mesi
I cookies possono essere eliminati o disabilitati utilizzando le impostazioni nel browser. Se vengono disabiliti i cookies, alcune parti del sito Web potrebbero non funzionare correttamente (carrello della spesa, ecc.).