12-11-2009

 

Večerno srečanje s strokovno literaturo o Istri /

Incontro dedicato alle opere scientifiche sull’Istria/

Večernji susret sa znanstvenom literaturom o Istri

 

 

Predstavitev knjige / Presentazione del volume / Predstavljanje knjige

 

Lidija Nikočević: Iz “etnološkog mraka”

 

Temeljno delo, ki je izšlo pri puljski založbi Žakan Juri in Etnografskem muzeju Istre v Pazinu, obravnava avstrijske etnografske tekste o Istri od konca 19. do začetka 20. stoletja. Pri tem posebej opozarja na stereotipne predstave o prebivalcih Istre, ki so tedaj prevladovale. Opozori tudi na etnološko dediščino, ki se hrani v avstrijskih muzejih.

 

Nell’opera edita dalla Žakan Juri di Pola e dal Museo etnografico dell'Istria di Pisino l’autrice illustra gli scritti etnografici sull’Istria pubblicati nel periodo asburgico, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, soffermandosi in particolare sulle allora frequenti rappresentazioni stereotipate degli abitanti dell’Istria. L’opera dedica inoltre particolare attenzione al patrimonio etnologico conservato nei musei austriaci.

 

 

Vabilo / Invito / Poziv

 

 

Ob avtorici sta knjigo predstavili / Alla presenza dell’autrice, il volume č stato presentato da / Pored autorice, knjigu su predstavili:

Bojan Baskar, antropolog in etnolog / antropologo ed etnologo

Brigitta Mader, arheologinja in filologinja /archeologo e filologo

 

Matej Župančič

Matej Župančič, Lidija Nikočević, Brigitta Mader, Bojan Baskar

Lidija Nikočević

Aldo Kliman