Dean Krmac (ur. / a cura di), Međunarodni znanstveni skup: 150 godina od prvog modernog habsburškog popisa stanovništva. Studijski dan o stanovništvu Istre i susjednih regija / Convegno scientifico internazionale: 150 anni dal primo censimento asburgico moderno. Giornata di studio sulla popolazione dell’Istria e delle regioni contermini / Mednarodna znanstvena konferenca: 150 let od prvega modernega habsburškega popisa prebivalstva. Študijsko posvetovanje o prebivalstvu Istre in sosednjih dežel (Zbornik sažetka / Brochure dei riassunti / Zbornik povzetkov), Koper / Capodistria, Histria Editiones, 2007, pp. 70, ISBN 978-961-92235-0-5.

   

Download Brochure

2,7 MB