Zasedanje skupščine

Na svojem rednem zasedanju 16. 3. 2019  je Skupščina društva v prostorih Palače Gravisi v Kopru med ostalim sprejela vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018 ter potrdila plan dela za leto 2019 in za leto 2020. V tekočem letu bo poseben naglasek na projektu o urbanistični zgodovini istrskih mest. Nadaljevali se bodo tudi vodeni ogledi kulturne dediščine, prvi od katerih bo posvečen istrskim freskam.