Vrata Jadrana

Giovedì, 4 luglio 2019 alle ore 20.00, avrà luogo presso la casa sociale di Bassania (Salvore) la presentazione degli Atti del Convegno internazionale di studi Il promontorio dell’Adriatico: Salvore e il suo territorio nell’età della Serenissima. Il volume sarà presentato da Višnja Bralić e dal nostro socio Dean Krmac.

Organizzatori dell’evento sono il Museo civico di Umago e la Comunità degli Italiani di Salvore.

U četvrtak, 4. srpnja 2019. u 20:00 sati u Društvenom domu u Bašaniji (Savudrija) održat će se predstavljanje Zbornika radova Međunarodnog stručnog skupa Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u doba Mletačke Republike. Djelo će predstaviti Višnja Bralić i naš član Dean Krmac.

Organizatori su Muzej grada Umaga i Zajednica Talijana Savudrija.

 

Pozivnica / Invito