PRIREDITVE / EVENTI

Prima Esposizione Provinciale Istriana 01/05/1910 - 01/05/2010

Dokumentarni film / Documentario / Dokumentarfilm: 01/05/2020 -> www.histriaweb.eu

Opus Histriae 2019

Prejemnik nagrade OPUS HISTRIAE za najboljše delo na področju istrske zgodovine, umetnosti ali kulture za leto 2019 je / Il premio OPUS HISTRIAE per il migliore lavoro riguardante la storia, l’arte o la cultura istriana nel 2019 va a / Nagradu OPUS HISTRIAE za najbolje djelo o istarskoj povijesti, umjetnosti ili kulturi 2019. dobiva
Danijela Doblanović Šuran  

Priznanje SUMMA HISTRIAE za življenjsko delo na področju humanistike prejme / Il riconoscimento SUMMA HISTRIAE per meriti relativi alla carriera professionale in campo umanistico va a / Priznanje SUMMA HISTRIAE za zasluge u profesionalnoj karijeri na humanističkom području prima:
Marino Budicin

Activitas Histriae

Opus Histriae, Summa Histriae

Istarske freske: Draguć - Hum - Roč

Predavanje in vodeni ogled | Conferenza e visita guidata | Predavanje i vođeni obilazak Pisana sled istrskih fresk | Tracce colorite degli affreschi istriani | Šareni trag istarskih fresaka Sobota | Sabato | Subota 30-11-2019 10,00h Predavanje in strokovno vodstvo | Relazione e guida esperta | Predavanje i stručno vodstvo: Sunčica Mustač Vodeni ogled | […]

Franciscejski kataster - Catasto franceschino - Franciskanski katastar

catasto franceschino, franciskanski katastar, frenciscejski kataster

1-VIII-1619 ~ 1-VIII-2019

03/08/2019: reprodukcija načrta/riproduzione della mappa: Pianta di Capod'Istria Sprehod skozi starožitnosti/ricognizione delle antichità: Po sledeh Giacoma Fina / Sulle tracce di Giacomo Fino

Poslednja procesija / L'ultima processione

Culto di San Nazario e devozione popolare nelle fotografie di Libero Pizzarello Češčenje sv. Nazarija in predanost izročilu na fografijah Libera Pizzarella Mostra documentaria fotografica / Dokumentarna fotografska razstava 21 giugno – 13 luglio 2019 / 21. junij – 13. Julij 2019 Koper – Capodistria, Palazzo Gravisi / Palača Gravisi Inaugurazione – Otvoritev: giovedì/četrtek, 20-06-2019, […]

Il Faro di Salvore - Svetilnik Savudrija (1818-2018)

Faro di Salvore, Svjetionik Savudrija, Fanale, Pietro Nobile, 1818, Istria, Francesco I

Posljednji car u Istri - L'ultimo imperatore in Istria

Predstavljanje knjige / Presentazione del volume: Srijeda | Mercoledì, 19-XII-2018,  18.00 h GRAČIŠĆE | GALLIGNANA, Špital (Općinska vijećnica, Gračišće 24B)

24. Sa(n)jam knjige u Istri

Histria Editiones sudjeluje na 24. Sa(n)jam knjige u Istri (Pula, 29. 11. 2018. – 9. 12. 2018.)

Starejse / Vecchie »