HISTRIA DOCUMENTUM II: Prima Esposizione Provinciale Istriana

HISTRIA DOCUMENTUM II:
Prima Esposizione Provinciale Istriana
Prva istrska pokrajinska razstava – 100 let / Prima Esposizione Provinciale Istriana – 100 anni / Prva istarska pokrajinska izložba – 100 godina / Die Erste istrianische Landesausstellung – 100 Jahre

Prima-Esposizione-Provincia

ISBN

978-961-92235-5-0

Anno / Leto

2010

Pagine / Strani

160

A cura di / Urednik

Dean Krmac, Mojca Cerkvenik (DVD)

Comitato di redazione/ Uredniški odbor

Dean Krmac, Brigitta Mader, Deborah Rogoznica, Tajana Ujčić, Salvator Žitko, Matej Župančič

Format / Formato

24 x 19 + DVD (film 21’)

Prezzo / Cena

14,00 €

 

Prva istrska pokrajinska razstava – 100 let obeležuje stoletnico prve razstave, ki je imela namen v okviru habsburške monarhije predstaviti širši javnosti umetnostno bogastvo Istre ter vse nove dosežke človeške ustvarjalnosti v tem prostoru. V Kopru so 1. maja 1910 slovesno odprli vsestransko razstavo, ki je bila odprta vse do konca oktobra. Organizirana je bila po modelu svetovnih razstav in predstavljala prepleteni kulturni, zgodovinski in gospodarski razvoj Istre od prazgodovine do 20. stoletja. Razdeljena je bila v sedem sekcij: Kmetijstvo, Industrija, Pomorstvo (z akvarijem), Šolstvo, Umetnost – znanost – literatura, Kopališke ustanove – zdravilišča – športna letovišča, Samostojne korporacije in zdravstvene ustanove.

La Prima Esposizione Provinciale Istriana – 100 anni celebra il centenario della prima rassegna che in ambito alla monarchia asburgica intendeva valorizzare il patrimonio artistico e culturale istriano e presentare le più nuove scoperte della creatività umana. Il 1° maggio 1910 venne inaugurata a Capodistria la mostra universale che rimase aperta fino a ottobre. Fu organizzata sul modello delle fiere mondiali e presentava al pubblico lo sviluppo culturale, storico ed economico dell’Istria dalla preistoria al XX secolo. Era divisa in 7 sezioni: Agraria, Industriale, Marittima (con acquario), Didattica, Belle arti – scienze – lettere, Stabilimenti balneari – stazioni climatiche – villeggiatura sportiva, Corporazioni autonome – istituzioni sanitarie.

 

Kazalo / Indice / Sadržaj / Inhalt

 

Spremna beseda_/ Cenni introduttivi / Uvodna riječ / Begleitwort

 

presentazione / predstavitev

 

prikazi / recensioni