Veliki rat / Grande guerra / Velika vojna

Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt | L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte | Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt Predstavitev V. naslova serije Histria Colloquium / Presentazione del V titolo della serie Histria Colloqium / Predstavljanje V. naslova serije Histria Colloquium četrtek / giovedì / četvrtak   18-01-2018,  19,00 h (Tar – […]

HISTRIA COLLOQUIUM V

Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt ISBN 978-961-7007-03-9 Anno | Leto 2017 Pagine | Strani 316 A cura di | Urednik Petra Svoljšak Comitato di redazione| Uredniški odbor Gaetano Benčić, Danijela Doblanović Šuran, Dean Krmac, Elena Poropat Pustijanac, Deborah Rogoznica, […]

L’Istria nella Grande guerra

E’ uscito un nuovo titolo della serie Histria Colloquium: Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt | L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte | Istra v Veliki vojni: glad, bolezni a cura di Petra Svoljšak.   Alla presentazione in anteprima di Torre hanno partecipato Dean Krmac, redattore responsabile di Histria Editiones, Robert Matijašić, presidente […]