Luciano KLEVA (Koper, 21. 9. 1954 – Senožeče 23. 12. 2003), slikar, fotograf, oblikovalec in glasbenik.

logo_IBL-DBI-2

 

 

Luciano KLEVALuciano KLEVA (Koper, 21. 9. 1954 – Senožeče 23. 12. 2003), slikar, fotograf, oblikovalec in glasbenik.

Otroštvo je preživel med Izolo in Sappado ter se v šolskem letu 1971/72 v Kopru vpisal na Gimnazijo. Po končani srednji kovinarski šoli z italijanskim učnim jezikom v Izoli je nadaljeval študij slikarstva, oblikovanja in fotografije na likovni akademiji Brera v Milanu, kjer je leta 1980 tudi diplomiral. V tem času se je začel aktivno ukvarjati s fotoreportažami na temo milanskega vsakdanjega življenja. Po vrnitvi v Izolo je na italijanski Gimnaziji v Kopru začel poučevati tehnični pouk. Leta 1980 je v Izoli, skupaj s Francom Jurijem in Dariom Marušićem, ustanovil glasbeno skupino Istranova, ki je na področju raziskovanja in oživljanja multikulturne glasbene tradicije Istre delovala do leta 1988, ter izdala dve veliki plošči (Istranova in Ča to šuška, ča to gre?). Nekatere od teh skladb so še danes del šolskega programa glasbenega pouka v hrvaškem in slovenskem delu Istre. Od leta 1987 je Luciano Kleva delal kot svobodni kulturni delavec na področju slikarstva, grafičnega oblikovanja, fotografije in glasbe. Z istrsko ljudsko glasbo se je ukvarjal tudi po zamrtju skupine Istranova, v okviru različnih projektov in glasbenih skupin, ki jih je soustvaril (Musicanti istriani, Piščaci, Lazonta, Vruja) in s katerimi je izdal številne albume. Veliko je kot samostojni glasbenik gostoval tudi pri ostalih skupinah. Igral je na flavto in kitaro, kasneje pa na izvirne istrske inštrumente kot roženice, mih, surle, vidalice in ostale. Po letu 1990 se je posvečal pretežno modni fotografiji, tako portretom kot istrskim podobam, iz katerih so nastajale fotoslikarske lepljenke. Kot zrel umetnik se je zavezal svojemu rodnemu sugestivnemu istrskemu ambientu. Glavna značilnost njegove poliedrične umetniške ustvarjalnosti je kombinacija fotografskega in slikarskega pristopa znotraj celote, ki jo pogosto dopolnjuje izvirna istrska ljudska glasba v njegovi lastni izvedbi. Svoja dela je razstavljal na številnih samostojnih in skupinskih razstavah po Sloveniji, Italiji, Avstriji in Hrvaški. Kot umetniški fotograf je sodeloval s številnimi slovenskimi in tujimi revijami in časopisi (Moda, Foto, Fotografare, Chiaroscuro, Il Territorio, Start, Vagalume, Panorama), ilustriral in oblikoval pa je razne diskografske in monografske publikacije, tudi za koprsko založniško hišo Lipa. Je dobitnik številnih nagrad in priznanj, med drugimi: prva nagrada Istria Nobilissima (Reka, 1980; 1990; 1998), priznanje Alojza Kocjančiča za kulturo (Koper, 1998). Leta 2003, malo pred tragično smrtjo, je bil imenovan za predsednika izolske Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. Leta 2004 je bila postavljena v Palači Gravisi in Galeriji Loža v Kopru pregledna razstava njegovih fotografij iz skoraj petindvajsetletnega obdobja, ki so jo pospremili prijatelj in sodelavec Lado Jakša ter skupina Vruja, katere član je, med ostalimi, tudi Lucianov sin Rok Kleva Ivančič.

FJ

 

Luciano KLEVA (Capodistria, 21-IX-1954 – Senožeče 23-XII-2003), pittore, fotografo, designer e musicista.

Ha trascorso l’infanzia tra Isola e Sappada iscrivendosi al Ginnasio di Capodistria nel 1971/72. Conclusa la scuola media metalmeccanica italiana di Isola, ha proseguito gli studi all’Accademia di belle arti Brera a Milano, dove ha studiato pittura, design e fotografia laureandosi nel 1980. In quel periodo iniziò ad occuparsi di reportage fotografici sulla quotidianità milanese. Tornato a Isola insegnò educazione tecnica presso il Ginnasio di Capodistria. Nel 1980, sempre a Isola, ha fondato assieme a Franco Juri e a Dario Marušić il gruppo musicale Istranova. Il complesso, che si dedicava allo studio delle tradizioni musicali multiculturali istriane è rimasto attivo fino al 1988 incidendo due dischi, Istranova e Ča to šuška, ča to gre? Alcuni di questi brani sono ancora oggi parte del programma di educazione musicale in diverse scuole dell’Istria slovena e croata. Dal 1987 ha lavorato come libero professionista nel campo della pittura, del design, della fotografia e della musica. Ha continuato a occuparsi di musica istriana anche dopo lo scioglimento degli Istranova prendendo parte a vari progetti e collaborando con diversi gruppi di cui è anche stato cofondatore (Musicanti istriani, Piščaci, Lazonta, Vruja)e con i quali ha inciso numerosi album. Ha collaborato frequentemente, quale ospite, anche con altri gruppi musicali. Suonava il flauto e la chitarra ed altri strumenti tipici della tradizione istriana come le sopele, la piva, le surle, le vidalice e altri. Dal 1990 si è dedicato principalmente alla fotografia di moda, ai ritratti e a motivi istriani, da cui sono poi sorti dei collage fotopittorici. Da artista maturo ha sviluppato un forte legame con il natale e suggestivo ambiente istriano. La caratteristica principale della sua creatività artistica poliedrica è la combinazione dell’approccio fotografico e pittorico all’interno di una visione d’insieme, spesso corredata da musica originale della tradizione istriana da egli stesso eseguita. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive in Slovenia, Italia, Austria e Croazia. Con i propri scatti ha collaborato con numerose riviste e giornali (Moda, Foto, Fotografare, Chiaroscuro, Il Territorio, Start, Vagalume, Panorama) occupandosi anche dell’illustrazione e dell’aspetto grafico di numerosi album e libri, tra cui quelli delle edizioni Lipa di Capodistria. È stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui il primo premio Istria Nobilissima (Fiume, 1980; 1990; 1998) e il premio Alojz Kocjančič (Capodistria, 1998). Nel 2003, poco prima della tragica scomparsa, è stato eletto presidente della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola. Nel 2004 a Palazzo Gravisi e nella Galleria Loggia di Capodistria è stata allestita la mostra retrospettiva con le fotografie del suo pluriventennale percorso artistico, occasione in cui si sono esibiti l’amico e collega Lado Jakša e il gruppo Vruja, di cui è membro, tra gli altri, anche suo figlio Rok Kleva Ivančič.

FJ