Fulvio TOMIZZA (Juricani pri Umagu, 26.1.1935 – Trst, 21.5.1999), pisatelj

Maturiral je na gimnaziji v Kopru leta 1953. Delal je v gledališču, nekaj časa živel v Beogradu in Ljubljani in se nato preselil v Trst, kjer je na sedežu Rai delal kot redaktor. Leta 1960 je izdal svojo prvo knjigo Materada, ki je naletela na dobre odzive kritikov. Sledili sta La ragazza di Petrovia in Il bosco di acacie, objavljeni nato skupaj z Materado v knjigi Trilogia istriana, izdani pri založniški hiši Mondadori. Leta 1965 je Tomizza prejel za roman La quinta stagione nagrado Selezione Campiello in čez štiri leta za L’albero dei sogni nagrado Viareggio. Zatem je izdal zbirko pripovedi La torre capovolta. Za roman La città di Miriam je leta 1972 prejel nagrado Fiera Letteraria in za Dove tornare ponovno nagrado Campiello. Med bralci je največji uspeh požel roman La miglior vita, izdan leta 1977 v nakladi štiristo tisoč izvodov. Zanj je Tomizza prejel nagrado Strega, nemški prevod pa mu je leta 1979 prinesel nagrado avstrijske države za evropsko literaturo. Leta 1984 je tržaška univerza podelila Tomizzi diplomo honoris causa za književnost in s tem potrdila visoko umetniško vrednost njegovih proznih del. Isto leto je pri založbi Mondadori izšel njegov najpomembnejši roman Il male viene dal Nord, zasnovan na liku koprskega škofa Pier Paola Vergerija, zagovornika reformacije. Leta 1985 je svoje pripovedi, nastale v treh desetletjih, zbral v knjigi Ieri, un secolo fa. Leto kasneje se je spet posvetil romanu, izdal je Gli sposi di via Rossetti in prejel spet nagrado Selezione Campiello. Obenem mu je Društvo slovenskih pisateljev podelilo mednarodno nagrado Vilenica, pisatelji italijanskega dela Švice pa nagrado Ascona v okviru letnega srečanja Mednarodnega Pen kluba leta 1987 na temo “Književnost ob meji”. Zatem so izšla še druga dela, med njimi L’ereditiera veneziana in I rapporti colpevoli, ki mu je prineslo še eno nagrado Selezione Campiello, nato pa še nagrado Giovanni Boccaccio. Med gledališkimi deli gre omeniti drami Vera Verk in L’idealista, svobodno dramatizacijo Cankarjeve povesti. Tomizza je avtor tudi več knjig za otroke: La pulce in gabbia, Trick, storia di un cane, Anche le pulci hanno la tosse in Il gatto Martino. Njegova dela so prevedena v številnih evropskih državah in v Združenih državah Amerike. Leta 1996 se je Tomizza z romanom Dal luogo del sequestro vrnil k svoji prvotni založbi Arnoldo Mondadori, ki je izdala njegov bestseller Franziska in La visitatrice. Posmrtno sta izšli še knjigi Nel chiaro della notte in La casa col mandorlo. Tomizza je na svojo željo pokopan v rodnem kraju v Istri.

MA