Franciscejski kataster – Catasto franceschino – Franciskanski katastar

Kolokvij | Colloquio:

FRANCISCEJSKI KATASTER V ISTRI: vzpostavitev, raziskave, dediščina

IL CATASTO FRANCESCHINO IN ISTRIA: impianto, indagini, patrimonio

FRANCISKANSKI KATASTAR U ISTRI: uspostava, istraživanja, baština

Študijski dan ob 200-letnici načrta Kopra | Giornata di studio a 200 anni dalla mappa di Capodistria | Studijski dan povodom 200-godišnjice mape Kopra

(1819-2019)

torek | martedì | utorak, 29-10-2019,   11.00 h

 Koper | Capodistria, Kopar, Palača|Palazzo Gravisi Buttorai

(sedež Skupnosti Italijanov, ulica OF 10 | sede della Comunità degli Italiani, via F.d.L., 10 Comunità degli Italiani  | sjedište Zajednice Talijana, ulica OF 10)

 

program/programma

comunicato stampa / tiskovno sporočilo

 

Notizia RC

 

foto: R. Cigui