Odpovedani dogodki v prisotnosti – Annullati eventi in presenza

Po razglasitvi epidemije Covid-19, Humanistično društvo Histria sporoča, da so vsi predvideni dogodki v prisotnosti do dalnjega odpovedani. Vse društvene aktivnosti bo mogoče spremljati na spletni strani www.histriaweb.eu   A seguito della proclamazione dell’epidemia dovuta a Covid-19, la Società umanistica Histria comunica che fino a nuovo avviso vengono annullati tutti gli eventi previsti in presenza. […]

Opus Histriae 2019

Prejemnik nagrade OPUS HISTRIAE za najboljše delo na področju istrske zgodovine, umetnosti ali kulture za leto 2019 je / Il premio OPUS HISTRIAE per il migliore lavoro riguardante la storia, l’arte o la cultura istriana nel 2019 va a / Nagradu OPUS HISTRIAE za najbolje djelo o istarskoj povijesti, umjetnosti ili kulturi 2019. dobiva
Danijela Doblanović Šuran
 

Priznanje SUMMA HISTRIAE za življenjsko delo na področju humanistike prejme / Il riconoscimento SUMMA HISTRIAE per meriti relativi alla carriera professionale in campo umanistico va a / Priznanje SUMMA HISTRIAE za zasluge u profesionalnoj karijeri na humanističkom području prima:
Marino Budicin