Istra u Velikom ratu / L’Istria nella Grande guerra

Predstavljanje zbornika Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt u okviru Tribine Odsjeka za povijest. Filozofski fakultet u Puli, Svečana dvorana Tone Peruško (I. M. Ronjgova 1), Petak, 11. svibnja 2018. u 12 sati.  Predstavljači: Mihovil Dabo, Robert Matijašić, Dean Krmac. Predstavljanje je organizirano u sklopu obilježavanja Dana povijesti (Kliofest).           […]

Svjetionik Savudrija / Faro di Salvore – 200 anni / godina

La Società umanistica Histria partecipa alle celebrazioni promosse dal Museo civico di Umago in occasione del 200° anniversario del faro di Salvore con le seguenti attività / Humanističko društvo Histria sudjeluje kod obilježavanja 200. obljetnice svjetionika u Savudriji u organizaciji Muzeja grada Umaga sa slijedećim inicijativama: Predavanje / Conferenza Dijeliti europske vrijednosti – prvih dvije […]

Posljednji car u Istri – L’ultimo imperatore in Istria

Otvorenje izložbe / Inaugurazione della mostra petak / venerdì,  6-IV-2018   19,00 h Gračišće / Gallignana Katinina kuća   Izložbu se može posjetiti uz prethodnu najavu na / La mostra è visitabile previo appuntamento al tel.: +385 52 687111     mail: tajnica@gracisce.hr  (Općina Gračišće) pon-pet / lun-ven: 9,00 – 14,00 h   pozivnica / invito     […]

Veliki rat / Grande guerra / Velika vojna

Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt | L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte | Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt Predstavitev V. naslova serije Histria Colloquium / Presentazione del V titolo della serie Histria Colloqium / Predstavljanje V. naslova serije Histria Colloquium četrtek / giovedì / četvrtak   18-01-2018,  19,00 h (Tar – […]