Veliki rat / Grande guerra / Velika vojna

Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt | L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte | Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt Predstavitev V. naslova serije Histria Colloquium / Presentazione del V titolo della serie Histria Colloqium / Predstavljanje V. naslova serije Histria Colloquium četrtek / giovedì / četvrtak   18-01-2018,  19,00 h (Tar – […]

Activitas Histriae 2017

Petek, 29. decembra 2017, ob 10.30 uri. Koper, Palača Gravisi (sedež Skupnosti Italijanov “Santorio Santorio” Koper, ulica OF 10). Venerdì, 29 dicembre 2017, ore 10,30. Capodistria, Palazzo Gravisi (sede della Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, via OF 10). Nel corso della consueto incontro-conferenza stampa di fine anno sono stati ripercorsi i più importanti […]

Minjera

Predavanje | Conferenza Torek | Martedì | Utorak 14-11-2017 18,00 h Koper | Capodistria | Kopar Obrtniški dom, Zelena dvorana | Casa dell’artigiano, Sala verde (Staničev trg, 1 | p.zza Stanič, 1) predavatelj | relatore | predavač: Matija Nežić Vodeni ogled | Visita guidata | Vođeni obilazak Sobota | Sabato | Subota 18-11-2017 11,00 h […]