BROCHURE V

Mednarodna znanstvena konferenca: Carpaccio. Sacra conversatio: Kontekst, ikonografija, raziskave. Študijski dan ob 500-letnici koprske oltarne pale

Convegno scientifico internazionale: Carpaccio. Sacra conversatio: Contesto, iconografia, indagini. Giornata di studio a 500 anni dalla Pala di Capodistria

Međunarodni znanstveni skup: Carpaccio. Sacra conversatio: Kontekst, ikonografija, istraživanja. Studijski dan povodom 500-godišnjice koparske oltarne pale

ovitekpol ISBN 978-961-7007-00-8
Anno / Leto 2016
Pagine / Strani 32
A cura di / Urednik Maja Plahutnik Nahtigal
Comitato di redazione/ Uredniški odbor Edvilijo Gardina, Dean Krmac, Maja Plahutnik Nahtigal, Daniela Tomšič, Matej Župančič
Format / Formato 15 x 21
Prezzo / Cena
esaurito / pošla

BROCHURE IV

Međunarodni znanstveni skup:
Istra u Velikom ratu: GLAD BOLESTI SMRT. Studijski dan povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata

Convegno scienti fico internazionale:
L’Istria nella Grande guerra. FAME MALATTIE MORTE. Giornata di studio nel centenario della prima guerra mondiale

Mednarodna znanstvena konferenca:
Istra v Veliki vojni: GLAD BOLEZNI SMRT. Študijski dan ob stoletnici Prve svetovne vojne

e-brochure_copertina_web ISBN 978-961-93210-6-5
Anno / Leto 2014
Pagine / Strani 36
A cura di / Urednik Elena Poropat Pustijanac
Comitato di redazione/ Uredniški odbor Sabina Damiani, Danijela Doblanović, Dean Krmac,
Elena Poropat Pustijanac,
Matej Župančič
Format / Formato 15 x 21
Prezzo / Cena esaurito / pošla

HISTRIA COLLOQUIUM IV

Začetki spomeniške službe v Istri / Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria / Počeci konzervatorske službe u Istri

zacetki-spomeniske-sluzbe-v-istri

ISBN

978-961-93210-9-6

Anno / Leto

2015

Pagine / Strani

376

A cura di / Urednik

Deborah Rogoznica

Comitato di redazione/ Uredniški odbor

Gaetano Benčić, Dean Krmac,
Deborah Rogoznica, Salvator Žitko,
Matej Župančič

Format / Formato

15 x 21

Prezzo / Cena

18,00 €