EXTRA SERIES V

Beneški Koper. Izseki iz zgodovinske dediščine
Predstavitev 23 risb Kopra in širšega območja v beneškem obdobju, ki jih hrani Državni arhiv v Benetkah, je rezultat raziskav, ki jih je avtor opravil v arhivih, muzejih in knjižnicah v letih 1982-1987. Že takrat je zbrano gradivo predstavljalo pomembno iztočnico za raziskave na urbanističnem, socialnem, zgodovinskem in umetnostno-zgodovinskem področju Kopra kot nekdanjo prestolnico Istre v času Beneške republike.

EXTRA SERIES IV

EXTRA SERIES IV: Posljednji car u Istri | L’ultimo imperatore in Istria
Gračišće, 6. travanj 1918. – Gallignana, 6 aprile 1918

ISBN 978-961-7007-05-3
Anno | Leto 2018
Pagine | Strani 76
A cura di | Urednik Danijela Doblanović Šuran
Comitato di redazione| Uredniški odbor Danijela Doblanović Šuran, Dean Krmac, Brigitta Mader, Robert Matijašić, Deborah Rogoznica, Ivan Zupanc, Matej Župančič
Format | Formato 30 x 21
Prezzo | Cena 14,00 €

EXTRA SERIES III

EXTRA SERIES III: Perom i šakama / Con la penna e con i pugni / S peresom i pestmi
naslovnica ISBN 978-961-93210-5-8
Anno | Leto 2013
Pagine | Strani 88
A cura di / Urednici Gordana Milaković, Tajana Ujčić
Format | Formato 30 x 21
Comitato di redazione / Uredniški odbor Gracijano Kešac, Dean Krmac,
Katarina Marić, Katarina Pocedić,
Elena Poropat Pustijanac,
Lana Skuljan Bilić, Salvator Žitko,
Matej Župančič
Prezzo | Cena 14,00 €