• Kolokvij | Colloquio: FRANCISCEJSKI KATASTER V ISTRI: vzpostavitev, raziskave, dediščina IL CATASTO FRANCESCHINO IN ISTRIA: impianto, indagini, patrimonio FRANCISKANSKI KATASTAR U ISTRI: uspostava, istraživanja, baština Študijski dan ob 200-letnici načrta[...]
  • U Pazinu i Puli od 2.10. do 4.10.2019. održava se Međunarodni znanstveni skup Kako pisati povijest multikulturalnih regija jugoistočne Europe: uloga specijalnih knjižnica i arhiva na kojemu nastupa i naš[...]
  • 03/08/2019: reprodukcija načrta/riproduzione della mappa: Pianta di Capod'Istria sprehod skori starožitnosti/ricognizione delle antichità: Po sledeh Giacoma Fina / Sulle tracce di Giacomo Fino [gallery ids="4997,5028,5027,5022,5023,5026,4998,4999,5000,5001,5002,5003,5004,5005,5025,5029,5030,5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012,5013,5014,5015,4996,5032,5016,5024,5031,5033"] pot/il percorso (avtor/autore: Luka Mezgec):[...]
  • Giovedì, 4 luglio 2019 alle ore 20.00, avrà luogo presso la casa sociale di Bassania (Salvore) la presentazione degli Atti del Convegno internazionale di studi Il promontorio dell’Adriatico: Salvore e[...]

EXTRA SERIES V

Beneški Koper. Izseki iz zgodovinske dediščine
Predstavitev 23 risb Kopra in širšega območja v beneškem obdobju, ki jih hrani Državni arhiv v Benetkah, je rezultat raziskav, ki jih je avtor opravil v arhivih, muzejih in knjižnicah v letih 1982-1987. Že takrat je zbrano gradivo predstavljalo pomembno iztočnico za raziskave na urbanističnem, socialnem, zgodovinskem in umetnostno-zgodovinskem področju Kopra kot nekdanjo prestolnico Istre v času Beneške republike.