Prima Esposizione Provinciale Istriana / Prva istrska pokrajinska razstava / Prva istarska pokrajinska izložba


Predavanja / Conferenze

KOPER, Pretorska palača - CAPODISTRIA, Palazzo pretorio

 

8-5-2010:

Salvator Žitko:

Strokovno vodenje po Kopru/

Visita guidata di Capodistria con l'esperto /

Stručno vodstvo po Kopru

11-5-2010:

Beatrice Malusà:

Argio Orell tra dipinti, manifesti e cartelloni pubblicitari

12-5-2010:

Lana Skuljan:

Kulturno-povijesna baština Istre iz Zbirke fotografija Povijesnog muzeja Istre

13-5-2010:

Gordana Milaković:

Istra na starim razglednicama. Iz zbirke razglednica Povijesnog muzeja Istre

 

19-5-2010:

Lidija Nikočević:

Neki pogledi na istarsku etnologiju prije 100 godina

 

25-5-2010:

Alida Perkov:

Uloga sajmova u promociji gospodarstva Istre u doba Habsburške Monarhije

29-5-2010:

Salvator Žitko:

Strokovno vodenje po Kopru/ Visita guidata di Capodistria con l'esperto / Stručno vodstvo po Kopru

 

8-6-2010:

Tajana Ujčić:

U potrazi za izvorima Prve istarske pokrajinske izložbe

           

 

 

26-5-2010: Predstavitev kataloga in DVD-ja / Presentazione del catalogo e del DVD / Predstavljanje kataloga i DVD-a